Alpinizm przemysłowy

Naszą pasją jest alpinizm oraz praca na linach - alpinizm przemysłowy. BHS Höhenarbeitservice to profesjonaliści w pracach na linach w trudnodostępnych miejscach. Alpinizm przemysłowy to usługi budowlane w dostępie linowym. W branży budowlanej spełnia uzupełniająca rolę. Jesteśmy bogaci w doświadczenie, zarówno zwiazane z alpinizmem wysokogórkim jak również z pracami na wysokościach w pzremyśle.

Zobacz więcej: Prace wysokościowe
BHS Höhenarbeit Service
Doradztwo i ochrona przed upadkiem - Prace wysokościowe - Szkolenia
tel. +43 676 650 77 42, +48 12 350 65 42 e-mail: