System asekuracji

Montujemy na dachach system asekuracji chroniący przed upadkiem. Każdy obiekt na dachu powinien posiadać taki system. Program "Bezpieczny Dach" to system asekuracji chroniący przed upadkiem. Przeprowadzamy coroczne kontrolne Bezpieczny Dach, Bezpieczny Obiekt.

Zobacz naszą ofertę: Przyrządy do asekuracji
BHS Höhenarbeit Service
Doradztwo i ochrona przed upadkiem - Prace wysokościowe - Szkolenia
tel. +43 676 650 77 42, +48 12 350 65 42 e-mail: