Szkolenie IRATA
Przeprowadzamy międzynarodowe szkolenia do prac w dostępie linowym wg wytycznych organizacji IRATA, systemu linowego rozpoznawanego na całym świecie.
Poziomy kwalifikacyjne IRATA
Poziom 1
Technik dostępu linowego
pracownik na tym poziomie jest zdolny do wykonania działań dostępu linowego pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3 (dot. firm z akredytacją IRATA). Posiada podstawową wiedzę na temat budowy stanowisk oraz ratownictwa.
Poziom 2
Specjalista dostępu linowego
pracownik na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego. Przygotowuje stanowiska i bierze udział w akcjach ratowniczych Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu układów wyciągowych oraz ratownictwa. Wszystkie działania wykonuje pod nadzorem poziomu 3 (dot. firm z akredytacją IRATA).
Poziom 3
Supervisor dostępu linowego
pracownik na tym poziomie bierze pełną odpowiedzialność za prowadzenie prac oraz grupy podlegających mu pracowników. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1, 2 i 3. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych i systemu certyfikacji IRATA.
Czas trwania:
Poziom 1,2,3 - 4 dni szkolenia + 1 dzień egzamin

Po zakończeniu szkolenia otrzymacie Certyfiakty:
  • Certyfikat IRATA w formie świadectwa
  • Certyfikat IRATA w formie karty plastikowej
  • Certyfikat CSW TOTEM (ośrodek szkoleniowy)
  • Dziennik Prac (Log book)
Certyfikat jest ważny 36 miesięcy. Po tym czasie należy przystąpić do szkolenia okresowego.
Wymagania wobec kandydatów:
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Wymagania ogólne
    - Ukończone 18 lat
    - Brak przeciwskazań do pracy na wysokości
    - Dobra kondycja fizyczna
Doświadczenie doświadczenie w pracy niewymagane minimum 6 miesięczne doświadczenie jako technik na poziomie 1, lub przedłożenie certyfikatu innej organizacji pokrywającego się z programem szkoleniowym na poziomie 1. minimum 6 miesięczne doświadczenie jako technik na poziomie 2, lub przedłożenie certyfikatu innej organizacji pokrywającego się z programem szkoleniowym na poziomie 2.
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej nie wymagany na szkoleniu nie wymagany na szkoleniu nie wymagany na szkoleniu
Dodatkowe doświadczenie nie wymagany nie wymagany Wymagana b. dobra znajomość manewrów z poziomu 2 w tym układów wyciągowych.
Poziom 1
Wymagania ogólne
- Ukończone 18 lat
- Brak przeciwskazań do pracy na wysokości
- Dobra kondycja fizyczna

Doświadczenie
doświadczenie w pracy niewymagane

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
nie wymagany na szkoleniu

Dodatkowe doświadczenie
nie wymagany
Poziom 2
Wymagania ogólne
- Ukończone 18 lat
- Brak przeciwskazań do pracy na wysokości
- Dobra kondycja fizyczna

Doświadczenie
minimum 6 miesięczne doświadczenie jako technik na poziomie 1, lub przedłożenie certyfikatu innej organizacji pokrywającego się z programem szkoleniowym na poziomie 1.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
nie wymagany na szkoleniu

Dodatkowe doświadczenie
nie wymagany
Poziom 3
Wymagania ogólne
- Ukończone 18 lat
- Brak przeciwskazań do pracy na wysokości
- Dobra kondycja fizyczna

Doświadczenie
minimum 6 miesięczne doświadczenie jako technik na poziomie 2, lub przedłożenie certyfikatu innej organizacji pokrywającego się z programem szkoleniowym na poziomie 2.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
nie wymagany na szkoleniu

Dodatkowe doświadczenie
Wymagana b. dobra znajomość manewrów z poziomu 2 w tym układów wyciągowych.
O organizacji IRATA:
IRATA International – the International Industrial Rope Access Trade Association (tłum. Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego) została założona pod koniec lat 80 z inicjatywy czołowych firm wykorzystujących techniki dostępu linowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. IRATA opracowała procedury i wytyczne, związane z wykonywaniem pracy w dostępie linowym. IRATA zyskała takie uznanie i popularność wśród firm, że jest powszechnie akceptowana i wymagana przez pracodawców w większości krajów świata. Na chwilę obecną szacuje się ponad 75 000 przeszkolonych osób w systemie IRATA oraz ponad 220 akredytowanych firm.

Chcesz wiedzieć więcej o IRATA, zajrzyj: www.irata.org
Zobacz wytyczne:

Formularz zgłoszeniowy

Dane zgłoszeniowe:

Imię:
Nazwisko
Ulica:
Numer domu:
Miasto:
Kraj:

Dane kontaktowe:

Telefon:
E-mail:

Zapisuje się na kurs:

Przepisz hasło z obrazka:
Hasło

BHS Höhenarbeit Service
Doradztwo i ochrona przed upadkiem - Prace wysokościowe - Szkolenia
tel. +43 676 650 77 42, +48 12 350 65 42 e-mail: